Valid CSS!
Valid HTML 4.0 Transitional
Bibliotheca

A
 1. Alexovits Vazul: A' Keresztényről, és az emberséges Emberről. Lehet ember emberséges Ember, és egyszer 's mindigaz Keresztény. Nem lehet ember, emberséges Ember, ha nem igaz Keresztény (1791)
 2. Aranka György (szerk.): A magyar nyelvmívelő társaság munkáinak első darabja (1796)

B
 1. Bajza József: A regény-költészetről
 2. Balogh István: Ludas Matyi (1898 [1838])
 3. Barcsay Ábrahám költeményei. S. a. r. Szira Béla. é. n. [1933]
 4. [Barcsay Ábrahám, Orczy Lőrinc]: Két nagyságos elmének költeményes szüleményei. 1789. (kép)
 5. [Baróti Sz. Dávid, Batsányi János, Kazinczy Ferenc]: Magyar Museum. Első negyed. 1788. (kép)
 6. Beöthy Zsolt: A műnevek történetéhez: mese, rege, monda. 1887. (szöveg)
 7. Berzsenyi Dániel' Versei. Második, megbővített kiadás. 1816. (kép)
 8. A Besenyei György Társasága. 1777. (kép)
 9. Bitnitz Lajos: A' Román, A' Rege és Novella, A' Mesélés. 1827. (kép, részletek)
 10. Budai Ézsaiás: A régi tudós világ históriája. 1802. (kép, részletek)

C
 1. J. H. Campe: Theophron vagy a' tapasztalt tanácsadó a' tapasztalatlan ifjúság' számára. ford. Dapsy József. 1804. (részlet, kép)
 2. J. H. Campe: Theophron vagy a' tapasztalt tanácsadó a' tapasztalatlan ifjúság' számára. ford. Dapsy József. 1804. (részlet, szöveg - bevezető, tartalomjegyzék)

D
 1. Újhelyi Dayka Gábor' Versei. Öszveszedte 's kiadta barátja Kazinczy Ferencz. 1813. (kép)
 2. Decsy Sámuel: Pannóniai Fénix. 1790. (kép)
 3. Döbrentei Gábor és Kölcsey Ferenc levelezése. (1813 [1826]) (kép)

E
 1. Erdélyi János: Pályák és pálmák. 1867. (Szöveg)
 2. Ewald [Bárány Péter]: [A meg-világosodás fogalma] 1790.

G
 1. C. F. Gellert: A' Svétziai Grófné G**né Aszszony' Élete. 1772. (szöveg, részlet)

GY
 1. Gyöngyössi Jánosnak Magyar Versei. 1790. (kép)
 2. Gyöngyössi János Magyar Verseinek második darabja. 1803. (kép)

J
 1. Jeney György: Természet-könyve. 1791. (kép, bevezetés)
 2. Jósika Miklós: Végnapok. 1847. (kép)

K
 1. [Kazinczy Ferenc]: Heliconi Virágok. 1791. (kép)
 2. Kelemen János (szerk.): Aglaja. 1831. (kép)
 3. Kis János: A' szánakozásnak ereje. 1797. (szöveg)
 4. Kis János: A mohón olvasásnak káros voltáról. 1798. (szöveg)
 5. Kis János: Kupás Lőrintz és Ilona[,] annak leánya. 1805 (szöveg)
 6. Kis János: A' kávé ivásnak kezdete. 1805. (szöveg)
 7. [Kisfaludy Sándor] Füredi Vida: A' Recensiókról. 1818. (kép)
 8. Kováts József: Emlékezet-köve... 1773. (kép)
 9. [Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok] 1826. (kép)

L
 1. Lisznyai Kálmán: Palóc dalok. Második, bővített kiadás. 1852. (kép)
 2. Lisznyai Kálmán Szavalatkönyve. 1861. (kép)

M
 1. M. Mándi Sámuel: Szívet sebhető 's elmét gyönyörködtetéssel tanító Római Mesékben tett Próba. (1786) (szöveg, részlet)
 2. Magyar Hírmondó. 1780. január (kép)
 3. Mátyus István: Diaetetica. (1762) (kép, részlet)
 4. Mészáros Ignác: Kártigám. 1880. (1772) (kép)
 5. Mindenes Gyűjtemény. 1789. (részletek) (kép)
 6. Móricz Zsigmond: Ludas Matyi. 1911. (kép)

O
 1. [Orczy Lőrinc]: Költeményes Holmi egy nagyságos elmétől. 1787. (kép)
 2. [Orczy Lőrinc]: Költeményes Holmi egy nagyságos elmétől. 1787. (szöveg, részletek)
 3. J. F. Osterwald: Biblia' tárháza. 1780. (kép, bevezetés)

P
 1. Pálóczi Horváth Ádám: Hunniás. 1787. (kép)
 2. Pálóczi Horváth Ádám: Rudolphias. 1817. (kép)
 3. Péczely József (szerk.): Lant. 1834. (kép)
 4. Perecsényi Nagy László: Oríthia. 1804. (kép; pdf)
 5. Ponori Thewrewk József: Hazafiúi elmélkedések. 1833. (kép; jpg)

S
 1. Christoph Salzmann: Okosdi Sebestyén. 1797. (kép, részlet)

SZ
 1. Szemere Pál: Tárgy és nyelv a költésben. 1818. (szöveg)
 2. Szemlélő. A Spectator magyar fordítása. 1783. (szöveg)

T
 1. Táncsics Mihály: Pazardi. 1836. (kép)
 2. Teleki József: A régi és új költés külömbségeiről. 1818. (szöveg)

V
 1. Vajda Péter: Őszinte beszédek. 1835. (kép)
 2. Verseghy Ferenc: Gróf Kaczaifalvi László. 1911. (1808) (kép)
 3. Verseghy Ferenc: Rikóti Mátyás. 1804. (kép)
 4. Virág Benedek' Poétai munkáji. 1799. (kép)
 5. [Virág Benedek ford.]: Q. F. Horatius' Ódái (1824) (kép)

W
 1. Wesselényi Miklós Útinaplója (1821–1822) (kép)

Digitalizálók

Dajkó Pál
 1. Lisznyai Kálmán: Palóc dalok. Második, bővített kiadás. 1852.
 2. Lisznyai Kálmán Szavalatkönyve. 1861.
Dávid Péter
 1. Aranka György (szerk.): A magyar nyelvmívelő társaság munkáinak első darabja (1796)
 2. Gyöngyössi Jánosnak Magyar Versei. 1790.
 3. Gyöngyössi János Magyar Verseinek második darabja. 1803.
 4. [Virág Benedek ford.]: Q. F. Horatius' Ódái (1824)
Hász-Fehér Katalin
 1. Barcsay Ábrahám költeményei. S. a. r. Szira Béla. É. n.
 2. Berzsenyi Dániel' Versei. Második, megbővített kiadás. 1816.
 3. Újhelyi Dayka Gábor' Versei. Öszveszedte 's kiadta barátja Kazinczy Ferencz. 1813.
 4. [Kazinczy Ferenc]: Heliconi Virágok. 1791.
 5. [Kisfaludy Sándor] Füredi Vida: A' Recensiókról. 1818.
 6. Pálóczi Horváth Ádám: Hunniás. 1787.
 7. Pálóczi Horváth Ádám: Rudolphias. 1817.
 8. Verseghy Ferenc: Rikóti Mátyás. 1804.
Kárpáti Zsuzsa
 1. Kelemen János (szerk.): Aglaja (1831)
 2. Táncsics Mihály: Pazardi (1836)
 3. Vajda Péter: Őszinte beszédek (1835)
 4. Wesselényi Miklós Útinaplója (1821–1822)
Labádi Gergely
 1. Alexovits Vazul: A' Keresztényről, és az emberséges Emberről. Lehet ember emberséges Ember, és egyszer 's mindigaz Keresztény. Nem lehet ember, emberséges Ember, ha nem igaz Keresztény. 1791.
 2. Bajza József: A regény-költészetről. 1959. (1833, 1851)
 3. [Barcsay Ábrahám, Orczy Lőrinc]: Két nagyságos elmének költeményes szüleményei. 1789.
 4. [Baróti Sz. Dávid, Batsányi János, Kazinczy Ferenc]: Magyar Museum. Első negyed. 1788.
 5. Beöthy Zsolt: A műnevek történetéhez: mese, rege, monda. 1887.
 6. A Besenyei György Társasága. 1777.
 7. Bitnitz Lajos: A' Román, A' Rege és Novella, A' Mesélés. 1827.
 8. Budai Ézsaiás: A régi tudós világ históriája. 1802.
 9. J. H. Campe: Theophron vagy a' tapasztalt tanácsadó a' tapasztalatlan ifjúság' számára. ford. Dapsy József. 1804.
 10. Decsy Sámuel: Pannóniai Fénix. 1790.
 11. Döbrentei Gábor és Kölcsey Ferenc levelei. 1813. (1826)
 12. Erdélyi János: Pályák és pálmák. 1867.
 13. C.F. Gellert: A' Svétziai Grófné G**né Aszszony' Élete. 1772.
 14. Jeney György: Természet-könyve. 1791.
 15. Kis János: A' szánakozásnak ereje. 1797.
 16. Kis János: A mohón olvasásnak káros voltáról. 1798.
 17. Kis János: Kupás Lőrintz és Ilona[,] annak leánya. 1805.
 18. Kis János: A' kávé ivásnak kezdete. 1805.
 19. Kováts József: Emlékezet-köve... 1775.
 20. Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok. 1826.
 21. M. Mándi Sámuel: Szívet sebhető 's elmélkedéssel gyönyörködtetéssel tanító Római Mesékben tett Próba. 1786.
 22. Magyar Hírmondó. 1780. január
 23. Mátyus István: Diaetetica. 1762
 24. Mészáros Ignác: Kártigám. 1880. (1772)
 25. Mindenes Gyűjtemény. 1789.
 26. Móricz Zsigmond: Ludas Matyi. 1911.
 27. [Orczy Lőrinc]: Költeményes Holmi egy nagyságos elmétől. 1787.
 28. J. F. Osterwald: Biblia' tárháza. 1780.
 29. Ponori Thewrewk József: Hazafiúi elmélkedések. 1833.
 30. Christoph Salzmann: Okosdi Sebestyén. 1797.
 31. Szemere Pál: Tárgy és nyelv a költésben. 1818.
 32. Szemlélő. A Spectator magyar fordítása. 1783.
 33. Teleki József: A régi és új költés külömbségeiről. 1818.
 34. Verseghy Ferenc: Gróf Kaczaifalvi László. 1911. (1808)
Laczkó András
 1. Jósika Miklós: Végnapok. 1847.
Lőrincz Gergely
 1. Virág Benedek' Poétai munkáji. 1799.
Szeverényi Sándor
 1. Perecsényi Nagy László: Oríthia. 1804.